Da je varnost računalniških sistemov zelo pomembna, je že dolgo jasno. Še bolj pomembno pa je zavedanje, da je izjemno pomembna varnost IT sistemov, ko je govora o sistemu znotraj podjetja.

Praktično vsa podjetja uporabljajo računalnike in druge računalniške sisteme, ki so navadno povezani v enotno informacijsko mrežo.

Ne glede na to, ali gre za računalnike same, ali pa stroje, ki jih krmilijo računalniški sistemi, je nezadostna varnost IT sistemov lahko pogubna za podjetje. Vdor v tovrsten sistem lahko pomeni velikanske izgube zaradi ustavitve dela, kot tudi krajo podatkov in posledično veliko premoženjsko škodo.

Kako izboljšati varnostni sistem?

Za izboljšanje varnosti IT sistemov lahko postopek razdelimo na dve poglavitni področji. Eno od teh je vsekakor varnostni pregled omrežja, analiza in posledično ustrezna varnostna zaščita v programski obliki. Drugo področje pa tiči v ustreznem izobraževanju zaposlenih.

Ni zaman podatek, da je za veliko večino vdorov v tovrstne sisteme kriva prav človeška napaka. Največkrat gre za napad s tako imenovanim socialnim inženiringom, ki cilja prav na slabosti ljudi. Napadalci, ki se poslužujejo teh prijemov, stavijo na določene čustvene reakcije, kot tudi slabo podučenost in kanček naivnosti.

S pravim nasvetom do večje varnosti

it varnostno svetovanje

Vsekakor boste za večjo varnost IT sistemov v podjetju poskrbeli že tako, da boste prisluhnili strokovnjakom s tega področja, ki vam bodo svetovali na kaj je potrebno biti še prav posebej pozoren. Na tej točki nastopimo mi, saj vam lahko z dolgoletnimi izkušnjami na tem področju, resnično pomagamo do boljše zaščite in večje varnosti.

Ker gre v primeru varnosti IT sistemov dejansko tudi za varnost zaupnih podatkov podjetja, osebnih podatkov zaposlenih, kot tudi zaupnih podatkov vaših strank, je jasno, da je to nekaj s čimer se nikakor ne želite igrati. Dandanes vdori v tovrstne sisteme postajajo vse pogostejši in domišljeni, zato je skrajni čas, da se posvetujete s strokovnjaki na tem področju.

Kako vam lahko pomagamo?

Dejansko vam lahko pomagamo na različne načine, ki pa so vsi prilagojeni posameznemu naročniku. Če imate denimo v podjetju obsežen IT sistem s katerim upravlja, ali pa ima dostop do njega določeno število zaposlenih, je vsekakor potrebno, da se zadeve loti sistematično in po korakih.

Najprej lahko preverimo osveščenost vaših zaposlenih in njihovo odpornost na tako imenovane »phishing« napade. Prav tako lahko izvedemo simulacijo napada s socialnim inženiringom in pridemo do zelo pomembnih podatkov kar se varnosti vašega IT sistema tiče.

Izboljšanje varnosti IT sistema

Iz tako pridobljenih podatkov lahko nato seveda pripravimo ustrezno analizo, in pripravimo načrt odprave varnostnih pomanjkljivosti, ki lahko usodno vplivajo na vaše poslovanje. V prvi vrsti to storimo tako, da izdelamo neke vrste statistiko aktivnosti v določenem primeru kjer so se zaposleni slabše odzvali na prikrit poskus vdora.

Na ta način pridobite informacije o tem kaj je potrebno izboljšati in na čem delati v prihodnje. Seveda pa so nepogrešljive tudi delavnice na temo s phishing napadi. Te ustrezno pripravimo za vaše zaposlene in na ta način vse v podjetju seznanimo z morebitnimi nevarnostmi phishing napadov, in kako v teh primerih pravilno ukrepati.